#StopTrgoviniSaKolonijama

Evropska Unija je protiv aneksija i stava je da su ilegalne kolonije u okupiranim teritorajama prepreka miru i medjunarodnoj stabilnosti. Medjutim i ako se iliegalne kolonije smatraju ratnim zlocinom, EU odobrava trgovinu sa njima. Ta trgovina doprinosi profitabilnost od aneksija i sirenju ilegalnih kolonija sirom svijeta. Mi zahtijevamo, da se jednom za uvijek, preko evropskog zakona zaustavi svaka vrsta trgovine sa ilegalinim kolonijama. Taj zakon bi se odnosio na sve okupirane teritorije, ukljucujuci i palestinske teritorije okupirane od strane izraelskih ilegalnih kolonija. Zakon bi takodjer poslao vrlo jaku poruku citavom svijetu : EU ne nagradjuje nijednu teritorijalnu agresiju preko trgovine i zarade

Potpisite dole navedenu peticiju za jedan historijski zakon koji ce zaustaviti ilegalne kolonoije !

#StopTrgoviniSaKolonijama
#StopTrgoviniSaKolonijama

Potpisite inicijativu ovdje

Obezbijediti uskladjenost zajednicke trgovniske politike sa ugovorima Evropske Unije kao i sa postivanjem medjunarodnog prava.

Zahtijevamo da se trgovinkse razmjene regulisu sa okupatorima ili sa privrendicima koji sudjeluju na okupiranim teritorijama, u cilju da se zabrani uvoz njihovih proizvoda u Evropsku Uniju. Evropska Komisija kao garant ugovora, treba obezbijiditi uskladjenost politike Evropske Unije i postivanje temeljnih i medjunarodnih prava u svim sferama politike Evropske Unije, kao i u politici zajendicke trgovine. Evropska Komisija treba predloziti sve pravne akte koji se baziraju na zajednickoj trgovinskoj politici da bi sprijecila sva pravna lica Evropske Unije da uvoze proizvode koje vode porijeklo sa okuparanih teritorija koa i da zabrani izvoz u tim teritorijama, da bi sacuvala integritet unutrasnjog trzista i da ne pomaze ili sudjeluje u ocuvanju ilegalnih situacija. Ova inicijativa poziva Evropsku Komisiju da predlozi pravni akt u okviru zadjenicke trgovniske politike koji ce biti opsteg karaktera i nece se svoditi na samo jednu ciljanu zemlju ili teritoriju.

Pogledajte video sa naseg webinara sa Micheal Lynk, Clare Daly, Tom Morenhout I Ann Kdair, odrzanog 21. maja 2020.

Koalicija podrske

Mi smo sira alijansa Nevladinih Organzacija, pokreta, sindikata i politickih licnosti, koji su se ujedinili protiv zarade od aneskija i okupacija da bi zastitili ljudska prava, postenu trgovinu, socijalnu i opstu pravdu, kao i mir i medjunarodnu stabilnost. Mozete naci listu svih koalicionih partnera na ovom linku.