#StopTradeWithSettlements

Europos Sąjunga (ES) nepritaria aneksijai ir nelegalias gyvenvietes okupuotose teritorijose laiko kliūtimi tarptautinei taikai ir stabilumui. Tačiau, nors nelegalios gyvenvietės yra karo nusikaltimas, ES leidžia su jomis prekiauti. Ši prekyba leidžia gauti pelno iš aneksijos ir prisideda prie nelegalių gyvenviečių išplitimo visame pasaulyje. Mes raginame priimti ES įstatymą, kuris kartą ir visiems laikams nutrauktų prekybą su nelegaliomis gyvenvietėmis. Šis įstatymas bus taikomas visoms okupuotoms teritorijoms, įskaitant okupuotą Palestinos teritoriją ir nelegalias Izraelio gyvenvietes. Įstatymas taip pat pasiųs galingą signalą visam pasauliui, kad ES prekyba ir pelnas neprisidės prie teritorinės agresijos

Pasirašykite žemiau esančią peticiją dėl istorinio įstatymo, stabdančio nelegalias gyvenvietes!

#StopTradeWithSettlements
#StopTradeWithSettlements

Pasirašyti šią iniciatyvą galite čia!

Check out the informative video of our webinar with Michael Lynk, Clare Daly, Tom Moerenhout and Ann Kdair, held on 21 May 2020..

Palaikanti koalicija

Esame platus nevyriausybinių organizacijų, liaudies judėjimų, profesinių sąjungų ir politikų aljansas, kuris vienijasi prieš pelną iš aneksijos ir okupacijos, kad apsaugotų žmogaus teises, sąžiningą prekybą, socialinį ir aplinkos teisingumą bei tarptautinę taiką ir stabilumą. Čia galite peržiūrėti visus pilietinės visuomenės grupės narius.