#StopTradeWithSettlements

UE sprzeciwia się aneksji terytorialnej i uważa nielegalne kolonie powstałe na terytoriach okupowanych za przeszkodę dla międzynarodowego pokoju i stabilności. Jednak, mimo że nielegalne kolonie stanowią w świetle prawa międzynarodowego zbrodnię wojenną, UE zezwala na relacje handlowe z nimi. Handel ten umożliwia czerpanie zysków z aneksji, przyczyniając się do ekspansji kolonii na całym świecie. Wzywamy do wprowadzenia prawa na poziomie UE, które raz na zawsze położy kres relacjom handlowym z nielegalnymi koloniami. To prawo będzie miało zastosowanie do terytoriów okupowanych na świecie, w tym do Okupowanego Terytorium Palestyny i nielegalnych kolonii izraelskich. Jego wprowadzenie będzie potężnym sygnałem dla całego świata, oznajmiającym, że UE nie będzie już nagradzać agresji terytorialnej relacjami handlowymi i zyskami.

Podpisz poniższą petycję, aby pomóc ustanowić historyczne regulacje prawne, które powstrzymają nielegalne osadnictwo!

#StopTradeWithSettlements
#StopTradeWithSettlements

Podpisz się po inicjatywą tutaj

Check out the informative video of our webinar with Michael Lynk, Clare Daly, Tom Moerenhout and Ann Kdair, held on 21 May 2020..

Koalicja wspierająca

Jesteśmy szerokim sojuszem organizacji pozarządowych, oddolnych ruchów, związków zawodowych i polityków, którzy jednoczą się przeciwko czerpaniu zysków z aneksji i okupacji, aby chronić prawa człowieka, sprawiedliwy handel, sprawiedliwość społeczną i środowiskową oraz międzynarodowy pokój i stabilność. Listę wszystkich organizacji zrzeszonych w ramach tej koalicji społeczeństwa obywatelskiego możesz zobaczyć tutaj.