#StopTradeWithSettlements

EU motsätter sig annektering och betraktar illegala bosättningar i ockuperade områden som ett hinder för internationell fred och säkerhet. Men trots att illegala bosättningar utgör ett krigsbrott tillåter EU handel med dem. Den handeln möjliggör vinster från annektering och bidrar till utvidgningen av illegala bosättningar över hela världen. Vi efterlyser en EU-lag som sätter stopp för handeln med illegala bosättningar en gång för alla. Lagen kommer att gälla för ockuperade områden var som helst, bland annat i det ockuperade palestinska området där Israel har upprättat illegala bosättningar. Lagen kommer också att skicka en kraftfull signal till omvärlden att EU inte längre belönar territoriell aggression med handel och vinster.

Skriv under namninsamlingen till stöd för en historisk lag som stoppar illegala bosättningar!

#StopTradeWithSettlements
#StopTradeWithSettlements

Skriv under initiativet här

Check out the informative video of our webinar with Michael Lynk, Clare Daly, Tom Moerenhout and Ann Kdair, held on 21 May 2020..

Stödkoalitionen

Vi är en bred allians av icke-statliga organisationer, gräsrotsrörelser, fackföreningar och politiker som gått samman för att sätta stopp för vinster från annektering och ockupation, till skydd för mänskliga rättigheter, rättvis handel, social rättvisa, klimaträttvisa samt internationell fred och säkerhet. Du hittar alla organisationer som ingår i koalitionen här.